Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

To ΙΝΕΠ αναστέλλει τις εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές δραστηριότητες έως και τις 10 Μαΐου. Eξαιρούνται τα εξ αποστάσεως προγράμματα.

ΕΚΔΔΑ
Κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, η Kυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας για προληπτικούς λόγους, με στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού στην κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, τo ΙΝΕΠ αναστέλλει τις εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές δραστηριότητες έως και τις 10 Μαΐου.

Απο την παρούσα εξαιρούνται τα εξ αποστάσεως προγράμματα.