2ο Εργαστήριο Διαβούλευσης: Ανοικτή Διακυβέρνηση – Διαφάνεια – Δημόσια Συμμετοχή
  Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2014, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμιση...

Περισσότερα

2ο Εργαστήριο Διαβούλευσης: Ανοικτή Διακυβέρνηση – Διαφάνεια – Δημόσια Συμμετοχή
  Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2014, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμιση...

Περισσότερα