Νέα – Ανακοινώσεις

2ο Εργαστήριο Διαβούλευσης: Ανοικτή Διακυβέρνηση – Διαφάνεια – Δημόσια Συμμετοχή

 

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2014, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διοργανώνει με το ΕΚΔΔΑ εργαστήριο με θέμα «Ανοικτή Διακυβέρνηση –Διαφάνεια και Δημόσια Συμμετοχή», τη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014, στο κτίριο του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211, Ταύρος  – αίθουσα 306, 3ος όροφος). Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η διαβούλευση μεταξύ των φορέων της δημόσιας διοίκησης, της αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων και της ακαδημαϊκής κοινότητας με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και την αποδοτικότερη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Στη δράση αυτή συμμετέχουν Γενικοί Γραμματείς και Πρόεδροι οργανισμών, εκπρόσωποι φορέων της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και εμπειρογνώμονες της ΕΕ και μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας, των οποίων οι προτάσεις θα καταγραφούν σε σχετική Έκθεση Πολιτικής που θα αξιοποιηθεί στη διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Θεματικές Ενότητες

Έκθεση Εργαστηρίου

Σχετικά Άρθρα