Νέα – Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ στο HORIZON 2020

 

Σημαντική επιτυχία αποτελεί για το ΕΚΔΔΑ η έγκριση του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου SlideWiki, τον Αύγουστο του 2015 στο πλαίσιο του HORIZON 2020, στο οποίο συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος μαζί με 16 πανεπιστήμια, κυρίως ευρωπαϊκά, καθώς και ερευνητικούς φορείς. Σκοπός του έργου είναι η συμμετοχική  ανάπτυξη και αξιολόγηση ανοικτών εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων (OpenCourseWare) και εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και γενικότερα, περιεχομένου με ειδικό στόχο την υποστήριξη ευπαθών ομάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι η πρώτη φορά που το ΕΚΔΔΑ συμμετέχει σε ερευνητικό έργο και αυτό έχει συμβολική και ουσιαστική αξία.  Με την έναρξη του έργου σηματοδοτείται η νέα στρατηγική του ΕΚΔΔΑ για την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας που υποστηρίζεται μέσω της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) και προωθείται η νέα πολιτική του για την ανοικτή και συνεργατική προώθηση των μεταρρυθμίσεων της διοίκησης και την ανάπτυξη της χώρας.

Εγκαινιάζεται επίσης η συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ στην υλοποίηση έργου μεγάλης κλίμακας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεργατική ανάπτυξη περιεχομένου και η περαιτέρω χρήση της βραβευμένης πλατφόρμας SlideWiki, καθώς και η συμπληρωματικότητα με εργαλεία, υπηρεσίες και λύσεις όπως είναι η μαζική ανοιχτή διαδικτυακή ανάπτυξη μαθημάτων (Moocs) και με  Πλατφόρμες και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Μάθησης (LCMS), αποτελούν κύριες μεθοδολογικές και τεχνικές επιδιώξεις. Ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:

  • η εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων μάθησης μεγάλης κλίμακας σε πραγματικό περιβάλλον,
  • η μείωση των περιορισμών χρόνου και χώρου, η κοινωνική δικτύωση γύρω από το περιεχόμενο μάθησης,
  • η καθολική προσβασιμότητα από κινητά και έξυπνες συσκευές,
  • η ενίσχυση και μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης,
  • η σύνδεση των σχετικών με την εκπαίδευση φορέων,
  • η χωρίς αποκλεισμούς μάθηση για την υποστήριξη των παιδιών και των ενηλίκων με σωματικές, αισθητηριακές και γνωστικές αναπηρίες και ανικανότητες μέσω εφαρμογής διεθνών προτύπων και προτύπων μάθησης και συγγραφής.

Υπεύθυνη του έργου από το ΕΚΔΔΑ είναι η Συντονίστρια της ΜΟΤΕΚ, κα Αναστασία Παπαστυλιανού.

Σχετικά Άρθρα