Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τακτικής προληπτικής συντήρησης, αλλά και επανορθωτικής συντήρησης (επισκευή) Κεντρικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΕΚΔΔΑ.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει ανοικτό  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, γι...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την Υλικοτεχνική υποδομή του ΕΚΔΔΑ για την υποστήριξη και ανάπτυξη της λειτουργίας του ΙΤΕΚ (Υποέργο 4)
Το ΕΚΔΔΑ προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης και ανάπτυξη της λειτουργίας του...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΕΣΔΔΑ: 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Α΄ΚΥΚΛΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΗ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ....

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Τελετή αποφοίτησης της ΚΖ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Δημήτριος Τζανάκης» της ΕΣΔΔΑ
Την Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών και σπουδαστριών της ΚΖ’ Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθν...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΙΝ.ΕΠ.: 12η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Φακέλων Σχεδιασμού και Εκπαιδευτικού Υλικού
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώο...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Χαιρετισμός στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΕΚΔΔΑ για το νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ
Την Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022, ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδης, η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, δρ. Π. Δραμαλιώτη, ο ΓΓ Υπηρεσιών Υγείας του Υπουρ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Έκδοση του 2ου τεύχους του newsletter του ΙΤΕΚ «Μετά – Γνώση»
Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών του ΕΚΔΔΑ συνεχίζει την πρωτοβουλία της έκδοσης του ενημερωτικού Newsletter «Μετά – ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΕΚΔΔΑ: Διημερίδα Ενημέρωσης για τους νέους Διευθυντές Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Την Πέμπτη, 21 Ιουλίου, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ζωή Μακρή, η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, δρ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, και ο Γενικός...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) & της Περιφέρειας Θεσσαλίας
O Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), δρ. Παρασκευή Δραμαλι...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το α’ στάδιο του 29ου εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο του 29ου εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το ο...

Περισσότερα