Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια toner και photoconductor

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί toner και photoconductor ανακυκλωμένα, για μηχανές εκτύπωσης και τηλεομοιοτυπίας (fax). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και  την Τρίτη 10/10/2017 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

Πρόσκληση