Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ετήσια συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση του Συστήματος Πυρανίχνευσης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά έως και την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος) .

Πρόσκληση