Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια υλικών επισκευής D- Rolls για τους εκτυπωτές του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί υλικά επισκευής d-rolls για τους εκτυπωτές του διαθέτει. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος) .

Πρόσκληση