Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αγορά toner και photoconductor

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στo πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί toner ανακυκλωμένα, για μηχανές εκτύπωσης και τηλεομοιοτυπίας (fax), μελανοταινίες γνήσιες για μηχανές εκτύπωσης και photoconductor γνήσια για μηχανές εκτύπωσης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά, έως και την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013 στο γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος).

Πρόσκληση

Διευκρινίσεις