Νέα – Ανακοινώσεις

Καινότομο Εργαστήρι για την αξιολόγηση και την κινητικότητα

 

Καινοτόμο εργαστήρι με τίτλο «το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης: διαχείριση – κινητικότητα – επιμόρφωση» διοργανώνει το ΕΚΔΔΑ την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 και ώρες 09:30 – 16:00 στις εγκαταστάσεις του, Πειραιώς 211 στον Ταύρο. Την έναρξη της καινοτόμας αυτής δράσης θα κηρύξει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αντώνης Μανιτάκης, ενώ συμμετέχουν Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, στελέχη ανεξάρτητων αρχών, αιρετοί και στελέχη των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και ανώτερα στελέχη δημοσίων υπηρεσιών, με θεσμική αρμοδιότητα ή ειδικές γνώσεις.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων, η διατύπωση προτάσεων και η εξεύρεση λύσεων στους τομείς της αξιολόγησης, της κινητικότητας και της στοχευμένης επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι θεματικές ενότητες, γύρω από τις οποίες θα αναπτυχθεί ο διάλογος είναι οι ακόλουθες:

  • Αξιολόγηση: θεωρία και πράξη.
  • Ισχύον θεσμικό πλαίσιο και Ν. 4093/2012.
  • Κριτήρια για τη μετακίνηση και υπηρεσίες υποδοχής υπαλλήλων.
  • Κριτήρια σε συνδυασμό με αξιολόγηση δομών και προσωπικού.
  • Τεχνολογικά μέσα και μέθοδοι για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας στις διαδικασίες.
  • Εκπαιδευτικές δράσεις για τους υπό κινητικότητα/διαθεσιμότητα υπαλλήλους, σε συνδυασμό με ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών. Ο ρόλος του ΕΚΔΔΑ.

Τα καινοτόμα εργαστήρια καθιερώθηκαν από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ως ένα βήμα διαλόγου και ανάδειξης συγκεκριμένων λύσεων πάνω σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα και τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική δημόσια διοίκηση. Η οργάνωσή τους αποτελεί μια διαδικασία ουσιαστικής διαβούλευσης, ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας. Η συζήτηση, εξέταση και διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων αποτυπώνονται σε τελικά κείμενα εργασίας εφαρμογής πολιτικής (Policy Papers) ή επιχειρησιακά σχέδια δράσης.