Νέα – Ανακοινώσεις

Διεθνείς κύκλοι σπουδών ΕΝΑ και IRA Γαλλίας

 

Ξεκίνησε στις 10 Δεκεμβρίου 2012 και ολοκληρώνεται στις 18 Ιανουαρίου 2013 η διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων για τους διεθνείς κύκλους σπουδών μεγάλης διάρκειας της Εθνικής Σχολής Διοίκησης (ΕΝΑ) και των Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης (IRA) της Γαλλίας για το έτος 2013. Επισημαίνεται ότι οι κύκλοι σπουδών απευθύνονται σε υποψηφίους με εξαιρετικό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας.

Μέσω του ιστοτόπου του ΕΚΔΔΑ μπορείτε να ενημερωθείτε ως προς τις διαδικασίες προεπιλογής και να αναζητήσετε το φάκελο υποψηφιότητας. Κατεβάστε τα έγγραφα προετοιμασίας για τις γραπτές εξετάσεις (ενημερωτικό φυλλάδιο και ένθετο «Η Γαλλία και οι θεσμοί της»). Ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τους κύκλους σπουδών στη γαλλική και στην αγγλική γλώσσα.