Νέα – Ανακοινώσεις

Ημερίδες υποστήριξης των πολιτικών ισότητας των φύλων

 

Τριάντα επιμορφωτικές ημερίδες ευαισθητοποίησης των στελεχών της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη των πολιτικών ισότητας των φύλων, διοργανώνει το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ. Η επιμορφωτική δράση, που υλοποιείται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη στις 13 Δεκεμβρίου 2013. Αποσκοπεί στην ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών, καθώς και ένταξης της αρχής ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος των δημοσίων πολιτικών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.