Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Προθεσμία Υποβολής Αιτ. Συμμετοχής
Εισαγωγικός Διαγωνισμός Έναρξη Λήξη Προκήρυξη Θέματα Βιβλιογραφία
ΚΘ’ ΕΣΔΔΑ 17/05/2022 06/06/2022 Αναλυτικό Τεύχος Αναλυτικά Θέματα Βιβλιογραφία
ΚΗ’ ΕΣΔΔΑ 25/08/2021 13/09/2021 Αναλυτικό Τεύχος Αναλυτικά Θέματα Βιβλιογραφία
ΚΖ’ ΕΣΔΔΑ 11/02/2020 03/03/2020 Αναλυτικό Τεύχος Αναλυτικά Θέματα Βιβλιογραφία
ΚΣΤ’ ΕΣΔΔΑ 22/05/2018 11/06/2018 Αναλυτικό Τεύχος Αναλυτικά Θέματα Βιβλιογραφία
ΚE’ ΕΣΔΔΑ 3/10/2016 24/10/2016 Αναλυτικό Τεύχος Αναλυτικά Θέματα Βιβλιογραφία
ΚΔ’ ΕΣΔΔΑ 15/10/2015 9/11/2015 Αναλυτικό Τεύχος Αναλυτικά Θέματα Βιβλιογραφία
ΚΓ’ ΕΣΔΔΑ 4/9/2013 30/9/2013 Αναλυτικό Τεύχος Αναλυτικά Θέματα Βιβλιογραφία
ΚΒ’ ΕΣΔΔΑ 17/2/2012  14/3/2012 Αναλυτικό  Τεύχος Αναλυτικά Θέματα  Βιβλιογραφία
ΚΑ’ ΕΣΔΔ και Δ’ ΕΣΤΑ 14/4/2009 11/5/2009 Αναλυτικό Τεύχος Αναλυτικά Θέματα Βιβλιογραφία
Κ’  ΕΣΔΔ και Γ’ ΕΣΤΑ 12/3/2008 7/4/2008 Αναλυτικό Τεύχος Αναλυτικά Θέματα Βιβλιογραφία
ΙΘ΄ ΕΣΔΔ και Β΄ ΕΣΤΑ 11/10/2006 30/10/2006 Αναλυτικό Τεύχος Αναλυτικά Θέματα Βιβλιογραφία
ΙΗ΄ ΕΣΔΔ και Α΄ ΕΣΤΑ 27/4/2005 23/5/2005 Αναλυτικό Τεύχος Αναλυτικά Θέματα Βιβλιογραφία
ΙΖ’ ΕΣΔΔ 3/5/2004 6/7/2004 Αναλυτικό Τεύχος Αναλυτικά Θέματα Βιβλιογραφία
ΙΣΤ’ ΕΣΔΔ 1/5/2003 20/5/2003 Αναλυτικό Τεύχος Αναλυτικά Θέματα Βιβλιογραφία