Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες

Hμερίδα «Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας: Εργαλεία και Προοπτικές» (12 Μαρτίου 2020)

ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει ημερίδα με τίτλο:

«Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας: Εργαλεία και Προοπτικές»

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου 2020 από 9:00 έως 16:00, στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Καψής», Αίθουσα «Θεοδώρα».

Σκοπός της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση και η πληροφόρηση όλων των συσχετιζόμενων με το σχεδιασμό και υλοποίηση Δημοσίων συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τεχνικές προμήθειας καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών. Στην ημερίδα θα αποτυπωθεί η εθνική στρατηγική και θα αναδειχθούν βέλτιστες πρακτικές και πρωτοβουλίες από τη Ελλάδα και άλλες χώρες της Ε.Ε..

Για περισσότερα δείτε την εγκύκλιο της ημερίδας εδώ