ΕΚΔΔΑ
ΙΝΕΠ: Ημερίδα «Μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων PM2» 11/11.
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ , διοργανώνει στις 11 Νοεμβρίου 2019,  ημερίδα με θέμα τη μεθοδολογία  Διαχείρισης έργων PM2...

Περισσότερα