ΕΚΔΔΑ
Το ΕΚΔΔΑ στην ετήσια συνάντηση του Δικτύου των Σχολών Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ
Σε συνέχεια της επιτυχούς διοργάνωσης από το ΕΚΔΔΑ της ετήσιας συνάντησης του Δικτύου των Σχολών Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ την προηγούμενη...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Γνωρίστε τα 17 νέα προγράμματα cloud της Microsoft που προσφέρει το ΕΚΔΔΑ για το Μάιο-Ιούνιο
Δηλώστε συμμετοχή!
Μια μεγάλη γκάμα επιμορφωτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες νέφους προσφ...

Περισσότερα

slider3.jpg
Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων:
Συνέχιση του κύκλου επιμορφώσεων για την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στη Δημόσια Διοίκηση
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνέχεια της επιτυχημένης πιλοτικής εφαρμογής και υλοποίησης είκοσι (...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ στη συνάντηση του Δικτύου των ομόλογων φορέων της ΕΕ (DISPA)
Η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, δρ. Π. Δραμαλιώτη, συμμετείχε στην καθιερωμένη συνάντηση του δικτύου των επικεφαλής των ομόλογων φορέων της Ευρωπαϊκή...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Ενισχύεται το πλαίσιο Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ
Αναγνώριση μοριοδότησης και στα προγράμματα της Microsoft
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τα στελέχη πληροφορικής που παρακολουθούν τα επιμορφωτικά προγράμματα της Microsoft στο ΕΚΔΔΑ και λ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Πρωτοβουλία ΕΚΔΔΑ: Διάλογος φορέων κοινωνικής πολιτικής
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τίτλο «Κοινωνική Πολ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΚΔΔΑ: Η Επιμόρφωση στην Υπηρεσία των Πολιτών
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο ανάδειξης των επιμορφω...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Διάλεξη της ηγεσίας του ΕΟΔΥ στην ημερίδα της ΕΣΔΔΑ για την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και τον Covid-19  
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) πραγματοποίησε ημερίδα με τίτλο «Πρόληψη και έλεγχος των ενδονοσοκομεια...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ”» ΣΤΟ ΕΚΔΔΑ
Την Τετάρτη, 5 Απριλίου, στις 5 μ.μ., το ΕΚΔΔΑ διοργανώνει την ημερίδα με τίτλο ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ» στο αμφιθέατρο «...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε Βρυξέλλες,
Παρίσι και Μάαστριχτ
Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που ανέπτυξε η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Εύη Δραμαλιώτη,  διοργανώθηκε μια υψηλών προδιαγραφών εκπαιδευτική...

Περισσότερα