ΕΚΔΔΑ
Ενισχύεται το πλαίσιο Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ
Αναγνώριση μοριοδότησης και στα προγράμματα της Microsoft
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τα στελέχη πληροφορικής που παρακολουθούν τα επιμορφωτικά προγράμματα της Microsoft στο ΕΚΔΔΑ και λ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Πρωτοβουλία ΕΚΔΔΑ: Διάλογος φορέων κοινωνικής πολιτικής
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τίτλο «Κοινωνική Πολ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΚΔΔΑ: Η Επιμόρφωση στην Υπηρεσία των Πολιτών
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο ανάδειξης των επιμορφω...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Διάλεξη της ηγεσίας του ΕΟΔΥ στην ημερίδα της ΕΣΔΔΑ για την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και τον Covid-19  
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) πραγματοποίησε ημερίδα με τίτλο «Πρόληψη και έλεγχος των ενδονοσοκομεια...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ”» ΣΤΟ ΕΚΔΔΑ
Την Τετάρτη, 5 Απριλίου, στις 5 μ.μ., το ΕΚΔΔΑ διοργανώνει την ημερίδα με τίτλο ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ» στο αμφιθέατρο «...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε Βρυξέλλες,
Παρίσι και Μάαστριχτ
Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που ανέπτυξε η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Εύη Δραμαλιώτη,  διοργανώθηκε μια υψηλών προδιαγραφών εκπαιδευτική...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Ημερίδα ΙΤΕΚ / ΕΚΔΔΑ & Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας & της οικονομικής ανάπτυξης
(ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Συνεργασία του ΕΚΔΔΑ με το Υπουργείο Παιδείας & την Αμερικάνικη Πρεσβεία
 Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκη...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Ο Καθ. Kevin Featherstone (LSE), κεντρικός ομιλητής στην ημερίδα του ΕΚΔΔΑ για τα Επιτελικά Στελέχη
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διοργάνωσε ημερίδα με κεντρικό ομιλητή τον Καθηγητή του London School...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
15 Μαρτίου 2023 – Ημερίδα ΕΚΔΔΑ, Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Πρεσβείας των ΗΠΑ για την Ενταξιακή Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Πρεσβε...

Περισσότερα