Νέα – Ανακοινώσεις

ΚΕ Πιστοποίησης

Τ α κ τ ι κ ά   Μ έ λ η
Ιφιγένεια Καμτσίδου Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ
Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑ)
Βασιλική Γιαβή Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΥΠΕΣΔΑ
Γεώργιος Σμέρος Εκπρόσωπος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)
Κωνσταντίνος Γιακουμάκης Εκπρόσωπος Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)
Ιωάννης Μουράτογλου Εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
Ρένα Μπαρδάνη Εκπρόσωπος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Μιράντα Δανδουλάκη Εμπειρογνώμονας, Ειδική Επιστήμονας στο ΕΚΔΔΑ
Διονύσιος Μπαλούρδος Εμπειρογνώμονας, Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Χαράλαμπος Πλατής Εμπειρογνώμονας, Ειδικός Επιστήμονας στο ΕΚΔΔΑ
Αικατερίνη Κατσίκα Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας & Εσωτερικού Ελέγχου, ΕΚΔΔΑ
Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά   Μ έ λ η
Κωνσταντίνα Μαστρογιάννη Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης & Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης, ΥΠΕΣΔΑ
Άννα Παπακυριακού Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΥΠΕΣΔΑ
Νικόλαος Ανδρουλακάκης Εκπρόσωπος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)
Γεώργιος Μαυρομμάτης Εκπρόσωπος Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)
Δημήτριος Καλογερόπουλος Εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
Κώστας Κεσεντές Εκπρόσωπος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Νίκη Σταματοπούλου Στέλεχος Αυτοτελούς Τμήματος Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας & Εσωτερικού Ελέγχου, ΕΚΔΔΑ