Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομιών (Ι.Τ.Ε.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου Διδακτικού Προσωπικού Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου, το οποίο πραγματοποιείται κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (υπ. αριθμ. 4583/2020 απόφαση Δ.Σ. ΕΚΔΔΑ (ΦΕΚ B΄ 3373) και την Υπουργική απόφαση ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ.6/21/20199 (ΦΕΚ Β’/7051/14-12-2023) «Λειτουργία και οργάνωση των Εργαστηρίων Καινοτομίας», όπως ισχύουν.

Αναφέρεται στην δράση Εργαστηρίου Καινοτομίας με  Τίτλο:  «Διαμόρφωση οδηγιών για την ενσωμάτωση του Οδηγού Καινοτομίας στον τρόπο εργασίας των προϊσταμένων με σκοπό την αύξηση της παραγωγής καινοτομίας και τον σχεδιασμό προτάσεων καινοτομίας του Ε.Σ.Δ.Κ. στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 5027/2023».

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από ήδη ενταγμένα Μέλη στο Μητρώο, βάσει του πιο πάνω Κανονισμού, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πύλη εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ (μέσω της διεύθυνσης https://online.ekdd.gr/instructors) έως τις  9/7/2024.

Το Εργαστήριο Καινοτομίας  του Ι.Τ.Ε.Κ., που πρόκειται να υλοποιηθεί 11 και 12 Ιουλίου 2024 χρονικό διάστημα, έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Αφήστε μια απάντηση