Νέα – Ανακοινώσεις

Το ΕΚΔΔΑ με δικές του συνεδρίες στο επόμενο διεθνές συνέδριο του IIAS

IIAS photo

Η ομάδα εργασίας του ΕΚΔΔΑ που έχει την επιμέλεια της παρουσίας του φορέα στα διεθνή επιστημονικά συνέδρια του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (International Institute of Administrative Sciences – IIAS) και της Διεθνούς Ένωσης Σχολών και Ινστιτούτων Δημόσιας Διοίκησης (InternationalAssociationofSchoolsandInstitutesofAdministrationIASIA) γνώρισε μια σημαντική επιβράβευση του έργου της.

Η κεντρική επιστημονική επιτροπή του IIAS ενέκρινε δύο προτάσεις της ομάδας εργασίας του ΕΚΔΔΑ, για τη δημιουργία συνεδριών σε δύο κατηγορίες: α. Καλή Διακυβέρνηση και β. Τεχνολογίες. Στην κατηγορία Καλή Διακυβέρνηση έγινε αποδεκτή η πρόταση των Υπευθύνων Σπουδών και Έρευνας, Δρα Αγγελικής ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ (ΕΣΔΔΑ/ΕΚΔΔΑ) και Βασιλικής ΜΑΚΡΗ (ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ) με θέμα τον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική διοίκηση και η ηγεσία μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση της αποστολής ενός δημόσιου φορέα. Στην κατηγορία Τεχνολογίες, η επιτροπή έκανε αποδεκτή την πρόταση των Υπευθύνων Σπουδών και Έρευνας, Ευγενίας ΛΟΚΑΝΑ (ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ) και Δρα Δημητρίου ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ (ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ) πάνω στο ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου Τομέα μέσω δημοσίων πολιτικών ικανών να εφαρμοστούν και να υιοθετηθούν από τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιστημονική επιτροπή του ΙΙΑSεντάσσει στο πρόγραμμα του συνεδρίου της τις δύο παραπάνω προτάσεις του ΕΚΔΔΑ και, με ανοιχτή πρόσκληση, καλεί τον διεθνή ακαδημαϊκό και επαγγελματικό κόσμο της δημόσιας διοίκησης να δηλώσει συμμετοχή με ανακοινώσεις.

Η παρουσία των στελεχών του ΕΚΔΔΑ στο συνέδριο αναμένεται να αναδείξει το έργο του πέρα από το πλαίσιο της εντός των συνόρων δράσης και να επιτρέψει μία ακόμα ενεργή προσέγγιση του φορέα στο διεθνές γίγνεσθαι.

Το διεθνές συνέδριο του IIAS για το 2019 θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 21 Ιουνίου στην πόλη Lienτης Σιγκαπούρης, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang και με γενικό θέμα “Effective, Accountable, and Inclusive Governance”.

Βρείτε εδώ την πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων στο συνέδριο.

d

Αφήστε μια απάντηση