Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Συνεργασία του ΕΚΔΔΑ με την Ελληνική Αστυνομία

ΕΚΔΔΑ

Την Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 εγκαινιάζεται, με την έναρξη του επιμορφωτικού προγράμματος «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών», η συνεργασία του ΕΚΔΔΑ με την Ελληνική Αστυνομία.

Το ΕΚΔΔΑ, ανταποκρινόμενο άμεσα στο σχετικό αίτημα του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη, προχωρά στην υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος, που στοχεύει στη λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών της, στον διοικητικό της εκσυγχρονισμό και την επαγγελματική κατάρτιση και τον εφοδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού της με πολύτιμες δεξιότητες, με στόχο την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα κατά τη διεκπεραίωση του έργου του.

Η εκπαιδευτική δράση, που θα συνεχιστεί έως το τέλος του χρόνου, απευθύνεται σε 300 επιλεγμένα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας από διαφορετικές Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, τα οποία είναι επιφορτισμένα με καθήκοντα σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

Θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με απόλυτο σεβασμό στα προληπτικά μέτρα για την προστασία της δημόσια υγείας, αλλά και με τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία.

Στόχος τόσο του ΕΚΔΔΑ όσο και της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αυτή η πρωτοβουλία να αποτελέσει το έναυσμα για μια στενότερη και ακόμη πιο εποικοδομητική συνεργασία.