Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ, ΕΣΔΔΑ

Συνέδριο Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

ΕΚΔΔΑ

Η διεξαγωγή του ετήσιου Συνεδρίου των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εγκρίθηκε σήμερα κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) και της στενής συνεργασίας του με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), η εν λόγω δράση εντάσσεται στον τομέα Δημόσιας Διοίκησης και Διακυβέρνησης του ΙΝ.ΕΠ.

Το Συνέδριο θα φέρει τον τίτλο: «Προκλήσεις και προοπτικές του επιτελικού κράτους: Αναβάθμιση και αναπροσανατολισμός των δεξιοτήτων των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.» και θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Ιουνίου 2021. Ο τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου θα προσδιοριστεί έπειτα από σχετική συνεργασία Ε.Σ.Δ.Δ.Α. – ΙΝ.ΕΠ.

Σημειώνεται ότι ο θεσμός του Συνεδρίου Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., μετά από έντεκα χρόνια,  επανέρχεται στο προσκήνιο και σκοπός του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Στόχος του Συνεδρίου είναι αφενός η διατήρηση του πνεύματος της Σχολής και η ενδυνάμωση της συναντίληψης μεταξύ των 26 -πλέον- εκπαιδευτικών σειρών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. σε ζητήματα που άπτονται της μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα, αφετέρου η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των αποφοίτων της Σχολής, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων, στάσεων και αντιλήψεων.

Αφήστε μια απάντηση