Νέα – Ανακοινώσεις

Συνάντηση Προέδρου ΕΚΔΔΑ με Υφυπουργό Μεταρρυθμίσεων Κύπρου

 

Ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας, Ομότιμο Καθηγητή Ιωάννη Χρυσουλάκη.

Στη συνάντηση oκ. Πετρίδης συνεχάρη το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τη συμβολή του στις δράσεις και πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα. Αναγνώρισε δε ότι, ο σχεδιασμός και η προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, που έχουν αρχίσει εδώ και χρόνια, δημιούργησαν εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια που καταβάλλει η Κυπριακή Κυβέρνηση για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίστηκε η αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης μέσα από την υπογραφή νέου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Το  νέο Πρωτόκολλο, θα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό πλαίσιο επιμορφωτικών δράσεων σε Κύπριους Δημόσιους Υπαλλήλους, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τους στόχους και τις αλλαγές που προωθούνται στο πλαίσιο της διοικητικής και αναπτυξιακής μεταρρύθμισης στην Κύπρο.