Νέα – Ανακοινώσεις

Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Κυπριακής Διοίκησης

 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) πρόκειται να υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στην Κυπριακή Δημόσια Υπηρεσία μέσω της επιμορφωτικής συνεργασίας με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ). Η συνεργασία ΕΚΔΔΑ – ΚΑΔΔ επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση που είχαν, στις 12/01/2015, στη Λευκωσία, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης και ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Χρυσουλάκης. Ο κ Κ. Πετρίδης συνεχάρη το ΕΚΔΔΑ για τη συμβολή του στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης επισημαίνοντας πως οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα δημιούργησαν εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια που καταβάλλει η Κυπριακή Κυβέρνηση για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, αποφασίστηκε η αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΔΔΑ και της ΚΑΔΔ, μέσα από την υπογραφή νέου Πρωτοκόλλου συνεργασίας. Το πρωτόκολλο, όπως τόνισε ο κ. Ιω. Χρυσουλάκης, περιλαμβάνει συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου επιμορφωτικών δράσεων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τους στόχους και τις αλλαγές που προωθούνται στο πλαίσιο της διοικητικής και αναπτυξιακής μεταρρύθμισης στην Κύπρο.

Στη φωτό οι κ.κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης και Κωνσταντίνος Πετρίδης