Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ INTERNATIONAL INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE STUDIES (IIAS) ΣΤΗ ΜΟΜΠΑΣΑ (ΚΕΝΥΑ)

ΕΚΔΔΑ

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της συνεχούς βελτίωσης και εκσυγχρονισμού μέσω ανταλλαγής απόψεων και βέλτιστων πρακτικών με ομολόγους από το διεθνές γίγνεσθαι, το ΕΚΔΔΑ συμμετείχε στις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου του International Institute of Administrative Studies (IIAS) το οποίο διεξήχθη στη Μομπάσα της Κένυα από τις 26 έως 29 Φεβρουαρίου 2024, με τίτλο International Collaborative Governance”.

Το ΕΚΔΔΑ διοργάνωσε πάνελ (Track chair) με τίτλο «Building Skills for Collaborative Governance in Public Administration» με ομιλητές και ομιλήτριες από την Ευρώπη (Ελλάδα, Λιθουανία, Σλοβενία) και την Αφρική (Αιθιοπία, Κένυα, Σομαλία) με σκοπό να αναδειχθεί ο ανθρώπινος παράγοντας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων τόσο για την εφαρμογή οργανωτικών αλλαγών στον δημόσιο τομέα, όσο και για την ενίσχυση της συνεργατικής διακυβέρνησης.

Συζητήθηκαν οι δεξιότητες που ενισχύουν την συνεργατική διακυβέρνηση και ο ρόλος των ηγετών/ιδών που θα πρέπει να λειτουργούν ως coaches-μέντορες, εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα της εργασίας τους, αλλά και στην ενδυνάμωση της ομαδικότητας των υπαλλήλων τους. Στο πάνελ κατατέθηκαν 10 εργασίες, οι οποίες συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών συνεδριών που αφιερώθηκαν για το θέμα αυτό. Το ΕΚΔΔΑ εκπροσώπησαν ως συντονίστριες και ομιλήτριες του πάνελ η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΙΝΕΠ, Δρ. Αγγελική Μπουρμπούλη και η Υπεύθυνη Σπουδών & Έρευνας Δρ. Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη.