Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

Συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ στην εξαμηνιαία συνάντηση των Διευθυντών των Σχολών και Ινστιτούτων Δημόσιας Διοίκησης στις Βρυξέλλες στις 17, 18 & 19 Απριλίου

ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) συμμετείχε στην καθιερωμένη εξαμηνιαία συνάντηση Διευθυντών Ινστιτούτων και Σχολών Δημόσιας Διοίκησης της ΕΕ (DISPA), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17, 18 & 19 Απριλίου στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Βελγικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον φορέα εκπροσώπησαν ο Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), κος Αθανάσιος Ράπτης και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Σχολής, Αναστάσιος Χονδρογιάννης.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου, στην ημερησία διάταξη των συζητήσεων βρέθηκε το θέμα της υιοθέτησης των νέων «Κατευθυντήριων Οδηγιών» της DISPA, της ενίσχυσης των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του Δικτύου Σχολών και συζήτηση αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδίου «ComPAct» της Γενικής Δ/νσης Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM). Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στην εκπαίδευση ενηλίκων και ειδικότερα στη μαθησιακή διαδικασία με βάση τα στοιχεία και δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Κατά την τελευταία ημέρα των εργασιών του συνεδρίου παρουσιάστηκε από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρόθεσή της για διάδοση των μικροπιστοποιήσεων (microcredentials) ως εφόδιο επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την καλύτερη σύζευξη την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, ενώ στη συνέχεια σε στρογγυλά τραπέζια αναπτύχθηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία των Σχολών Δημόσιας Διοίκησης με τον ακαδημαϊκό κόσμο, τη χρήση δεδομένων και δεικτών επίδοσης στο πεδίο της μάθησης και της ανάπτυξης και στην αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης βασισμένη σε στοιχεία. Στο κλείσιμο του συνεδρίου έγινε παρουσίαση και συζήτηση για τις δυνατότητες χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην βελτίωση αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης.

Στην συνάντηση συμμετείχαν αντιπροσωπίες από Σχολές και Ινστιτούτα Δημόσιας Διοίκησης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), ενώ της διάσκεψης προέδρευσε η Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης (ESA). Στο περιθώριο του DISPA Meeting, η ελληνική αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να συζητήσει, να ανταλλάξει απόψεις και να διευρύνει τις συνεργασίες με πλήθος σχολών που συμμετείχαν στην διάσκεψη.