Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και συναφών ειδών για το έτος 2022, για τη συντήρηση του κτιρίου καθώς και την αποκατάσταση βλαβών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ_ΥΛΙΚΟ_22PROC010530574