Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ

Προκήρυξη 29ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

ΕΚΔΔΑ

Σήμερα, 10 Μαΐου, συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων του 29ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και ενέκρινε την Προκήρυξη για την διεξαγωγή του 29ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους 135 και το πρώτο στάδιο θα διεξαχθεί στις 16, 17 και 18 Ιουλίου. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τρίτη 17/05/2022 έως και τη Δευτέρα 06/06/2022.