Νέα – Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

ΕΚΔΔΑ

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, (Α’ 26). Η προκήρυξη αφορά τις παρακάτω θέσεις ευθύνης:

  1. Διεύθυνση Αποδοτικότητας, Πιστοποίησης και Νέων Τεχνολογιών
  2. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
  3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ

Αφήστε μια απάντηση