Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ, Θέματα Διαγωνισμού

Παρέμβαση της Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στην Βουλή για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

ΕΚΔΔΑ

Η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, εκπροσώπησε τη Δευτέρα 07/06/2021 τον φορέα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο  της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Στην πρωτολογία της αναφέρθηκε στις προτεινόμενες αλλαγές του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ που αφορούν αποκλειστικά στο β’ στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού .

Στη δευτερολογία της απάντησε σε ερωτήσεις που ετέθησαν και διευκρίνισε ότι η νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιδιώκει στοχευμένες αλλαγές στη δομή και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις του μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης.

Αφήστε μια απάντηση