Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ, Δεύτερο Στάδιο, Σπουδές στην ΕΣΔΔΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το β’ στάδιο του 29ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

Με πλήρη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 το δεύτερο στάδιο του 29ου εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.). Οι εξετάσεις του δεύτερου σταδίου διεξήχθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 03 έως 15 Οκτωβρίου 2022 στις εγκαταστάσεις του κεντρικού κτηρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) επί της οδού Πειραιώς 211, στον Ταύρο.

Στο δεύτερο στάδιο οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στις εξής θεματικές ενότητες: Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση (γραπτή και προφορική δοκιμασία), Φάκελος Επίκαιρου Θέματος και Αγγλικά. Ο Φάκελος Επίκαιρου Θέματος αποτελεί επιλογή μιας από τις ακόλουθες θεματικές: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Κοινωνική Πολιτική, Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη.

Κατά τη διεξαγωγή του δεύτερου σταδίου τηρήθηκαν όλοι οι όροι του υγειονομικού πρωτοκόλλου κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του ΕΟΔΥ.

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μερίμνησε για την ασφαλή διεξαγωγή του Εισαγωγικού Διαγωνισμού και για την άρτια οργάνωση της διαδικασίας, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο κύρος και την αξιοπιστία του.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου.

Μετά το πέρας του δεύτερου σταδίου θα εισαχθούν 135 νέοι/ες σπουδαστές/στριες, εκ των οποίων οι 20 θέσεις προορίζονται για τον νεοσύστατο κλάδο Επιτελικών Στελεχών.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση