Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου

Κοινή Συνέντευξη Τύπου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες στον Δημόσιο Τομέα και τη Δυναμική της Συνεργασίας με τη Microsoft στο ΕΚΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

Κοινή συνέντευξη Τύπου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες στον Δημόσιο Τομέα και τη Δυναμική της Συνεργασίας με τη Microsoft, παραχώρησαν τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2022, ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Μάκης Βορίδης, ο Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο Γενικός Διευθυντής της Microsoft, κ. Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, στο πλαίσιο της  Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόλησης από τον Ιούνιο του 2021, καθώς και της συνεργασίας που αναπτύχθηκε μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Στη συνέντευξη Τύπου παρόντες ήταν ο Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης των Διαδικασιών, κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, η Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, κα Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, καθώς και ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Βασίλειος Έξαρχος.

Ο κ. Βορίδης επισήμανε ότι «η τεράστια πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες Δημόσιες Διοικήσεις είναι να πετύχουν να διατηρήσουν τον ρυθμιστικό τους ρόλο και να συγχρονιστούν παράλληλα με τις απαιτήσεις του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να μη γίνουν τροχοπέδη στην εξέλιξη της οικονομίας και κατ’ επέκταση και της κοινωνίας. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει οι Δημόσιες Διοικήσεις να εξελιχθούν ψηφιακά και, ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες. Η συνεργασία με τη Microsoft έρχεται να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό το ζήτημα: την ψηφιακή επιμόρφωση των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι εξαιρετικά και έχει σημαντικό ενδιαφέρον το θέμα της πιστοποίησης των ψηφιακών δεξιοτήτων».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε από την πλευρά του ότι: «χρειάζεται να επενδύσουμε στα στελέχη του Δημοσίου ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να μπορούν να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία.  Από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα αναβαθμίσουν συνολικά τον τρόπο που λειτουργεί το Δημόσιο εσωτερικά, καθώς, για πρώτη φορά, θα αποκτήσουμε ως κράτος ένα ενιαίο σύστημα ERP (σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού), όπως αυτά που έχουν οι μεγάλες εταιρείες. Τα πιστοποιημένα προγράμματα εμπλουτισμού γνώσεων, όπως αυτά που παρέχονται από τη Microsoft, βλέπουμε ότι καλύπτουν ένα εύρος στοχευμένων δεξιοτήτων και χαίρομαι ιδιαιτέρως που έχουμε συμμάχους σε αυτήν την προσπάθεια».

Ο κ. Μιχαλόπουλος τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία τρία χρόνια ένα ψηφιακό άλμα στον δημόσιο τομέα και η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εκπαίδευσης 3.500 στελεχών  ξεχωρίζει για τρεις λόγους: για κάθε δημόσιο υπάλληλο που συμμετέχει υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο εκπαίδευσης ώστε να ενδυναμώνονται τα στοιχεία του ρόλου του και τα καθήκοντα της θέσης του, οι δημόσιοι υπάλληλοι εκπαιδεύονται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές και έχουν πρόσβαση σε υλικό της Microsoft και, τέλος, δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης των υπαλλήλων που εκπαιδεύονται σε χρήση τεχνολογιών Microsoft. Η Microsoft Ελλάδας είναι δεύτερη παγκοσμίως σε αριθμό εκπαιδεύσεων δημοσίων υπαλλήλων και δεύτερη στην Ευρώπη σε αριθμό πιστοποιήσεων βασικού επιπέδου δεξιοτήτων. Στόχος μας είναι να επεκταθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ελπίζω αυτή να είναι μία αρχή για να δουν όλοι οι άνθρωποι στον Δημόσιο τομέα ότι αυτό αποτελεί μία ευκαιρία για τους ίδιους».

Τη συνέντευξη άνοιξε η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, δρ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, η οποία περιέγραψε και έδωσε στοιχεία για την εμβληματική συνεργασία του ΕΚΔΔΑ με τη Microsoft και την υλοποίηση των προγραμμάτων ψηφιακής εκπαίδευσης που ήδη προσφέρονται από τον Ιούνιο του 2021. Με την πρώτη πιλοτική φάση, η οποία είχε ως στόχο τη σταδιακή εξοικείωση 500 δημοσίων υπαλλήλων – στελεχών πληροφορικής με το περιβάλλον τεχνολογιών cloud της Microsoft προσφέρθηκαν 2 Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Microsoft Azure & Microsoft 365), ενώ σε δεύτερη φάση (Δεκέμβριος 2021 – Ιούνιος 2022), η οποία βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη, στόχος είναι η διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από περισσότερα και πιο εξειδικευμένα προγράμματα (δεκαοκτώ επιπλέον). Η κα Δραμαλιώτη αναφέρθηκε επίσης στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Εσωτερικών, ΕΚΔΔΑ και Microsoft που υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2021.

Πιο συγκεκριμένα, η κα Δραμαλιώτη ανέφερε τα εξής:

  • Έως το τέλος Ιουνίου 2022 θα έχουν εκπαιδευτεί 3.500 στελέχη Πληροφορικής του Δημόσιου Τομέα, ενώ 250 στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης έχουν πιστοποιηθεί έως σήμερα μέσα από τις εξετάσεις της Microsoft.
  • Υλοποιούνται 18 διαδραστικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε 6 τομείς εφαρμογών υπολογιστικού νέφους που  περιλαμβάνουν εργαστήρια, καθώς και περιβάλλοντα προετοιμασίας εξετάσεων. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Microsoft με πολυετή εργασιακή εμπειρία.

Όπως υπογράμμισε η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, Ο στόχος για το μέλλον περιλαμβάνει τη διεύρυνση της συνεργασίας Microsoft – ΕΚΔΔΑ σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, με δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις της Microsoft και πρόβλεψη για Πιστοποίηση των επιτυχόντων και Μοριοδότηση της επιμόρφωσης. Η παρούσα σύμπραξη συνιστά παγκόσμια πρώτη, καθώς δεν υφίσταται αντίστοιχη συνεργασία της Microsoft με δημόσια διοίκηση άλλης χώρας.