Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ

ΙΝ.ΕΠ.: 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης απευθύνει στα μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού, που είναι εγγεγραμμένα στα γνωστικά αντικείμενα α. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση, β. Δίκτυα, Εξυπηρετητές, Ασφάλεια και γ. Επιστήμη δεδομένων και γλώσσες προγραμματισμού για τις ανάγκες του έργου «GR digiGOV-innoHUB», Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου αλλά και τον επιστημονικό σχεδιασμό και υποστήριξη/υλοποίηση ενός Workshop με τίτλο: «Εξειδίκευση σε Scrum & Agile: Πρακτικές για Agile. Μεθοδολογίες & Αποτελεσματική Οργάνωση» (κωδ. id 11894) στο πλαίσιο του Work Package 6 (WP6) του έργου GR digiGOV-innoHUB του Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και την Επιτάχυνση Ψηφιακών Δημόσιων Υπηρεσιών
Τα ανωτέρω εντάσσονται και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης του Προγράμματος Ψηφιακής Ευρώπης αρ. 101083646 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας 2021- 2027.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται κατ΄ εφαρμογή του «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (υπ. αριθμ. 4583/2020 απόφαση Δ.Σ. ΕΚΔΔΑ (ΦΕΚ B ́ 3373), όπως ισχύει).

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Αφήστε μια απάντηση