Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ, Διεθνείς Συνεργασίες

Η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ στο egovforum2022

ΕΚΔΔΑ

Την Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου, η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, δρ Π. Δραμαλιώτη, συμμετείχε με ομιλία στην καταληκτική συνεδρίαση του e-government forum 2022 με θέμα: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης: Προϋποθέσεις, στοιχεία και αποτελέσματα», που διοργάνωσε η Teamworks υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του ΕΚΔΔΑ.

Στην ομιλία της η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ ενημέρωσε ότι στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) λειτουργεί τομέας πληροφορικής  και ψηφιακών υπηρεσιών όπου κατά κατ’ έτος προσφέρονται 4.000 προγράμματα σε 6.000 στελέχη κατά μ.ό.. Το ΕΚΔΔΑ συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Microsoft η οποία εκπαιδεύει δωρεάν στελέχη της δημόσιας διοίκησης σε προγράμματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, αλλά και τους παρέχει χωρίς οικονομική επιβάρυνση vouchers που οδηγούν σε συγκεκριμένες πιστοποιήσεις.

Η Πρόεδρος Δραμαλιώτη έκλεισε την ομιλία της αναφερόμενη στις τρέχουσες εμβληματικές δράσεις που προωθεί το ΕΚΔΔΑ, όπως η ανανέωση της συνεργασίας με τη Microsoft Hellas στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημοσίων υπαλλήλων για την ένταξη στο κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών με τη δημιουργία για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση της ειδικότητας του Αναλυτή Ψηφιακής Πολιτικής και το Εθνικό Πρόγραμμα Διαδικασιών ΜΙΤΟΣ για το οποίο το ΙΝΕΠ βρίσκεται στη φάση της εκπόνησης φακέλου σχεδιασμού του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος.