Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, ΙΝΕΠ

Ημερίδα ΕΚΔΔΑ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διακυβέρνηση: Οφέλη και Προκλήσεις για τη Δημόσια Διοίκηση -18/12/2019

ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Κωδικός: 80166Τ19). Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη  18/12/2019 από 09:00 έως 16:00 στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ, Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος.

Σκοπός της ημερίδας, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, είναι να διερευνηθεί ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η υιοθέτηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και να ενισχυθεί ο διάλογος προς αυτή την κατεύθυνση.

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη φέρνει την επανάσταση στην παγκόσμια οικονομία και σταδιακά στην καθημερινότητα όλων, ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. Η δημόσια διοίκηση υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα στην υιοθέτηση των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις υπηρεσίες του Κράτους προς τους πολίτες και να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου Τομέα.

Η ημερίδα πρόκειται να πραγματευτεί ερωτήματα όπως:

  • Τι σημαίνει Τεχνητή Νοημοσύνη και ποιες είναι οι κύριες τεχνολογίες που περιλαμβάνει ο όρος αυτός;
  • Ποιες είναι οι δυνατότητες της ΤΝ και ποιοι οι περιορισμοί;
  • Σε ποιους τομείς μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών; Υπάρχουν σήμερα τομείς του Δημοσίου όπου εφαρμόζεται η ΤΝ;
  • Ποια είναι η εμπειρία από την εφαρμογή της ΤΝ στον ιδιωτικό τομέα καθώς και το δημόσιο τομέα άλλων χωρών;
  • Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις σε υποδομές, δεδομένα και ανθρώπινο δυναμικό και ποια βήματα πρέπει να προηγηθούν για την εφαρμογή της ΤΝ στη διακυβέρνηση;
  • Ποιες είναι οι δεξιότητες και η εκπαίδευση που απαιτούνται για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης του αύριο, παρουσία της ΤΝ;
  • Ποια είναι η εθνική και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ΤΝ;
  • Ποια είναι ηθικά και νομικά όρια της ΤΝ και πώς εξασφαλίζεται η ανθρωποκεντρική χρήση της; Υπάρχουν κίνδυνοι από τη χρήση της ΤΝ στη Διακυβέρνηση; Υφίσταται το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή της;

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ.

Για τη ζωντανή μετάδοση πατήστε εδώ.

Αφήστε μια απάντηση