Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

ΕΣΔΔΑ: 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπόνησης και Επικαιροποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού 26ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΕΣΔΔΑ.

ΕΚΔΔΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε έτι περισσότερα μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (Κ.Δ.Π.) να ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση και επικαιροποίηση εκπαιδευτικού υλικού, απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου, νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αφορά σε μαθήματα και εργαστήρια της Β’ Ειδικής Φάσης Σπουδών της ΚΣΤ’ Εκπαιδευτικής Σειράς που ξεκινούν την 4η Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 31 Ιουλίου 2020.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ 4489/Β/30-12-2016, όπως ισχύει σήμερα) για τους Τίτλους των μαθημάτων και εργαστηρίων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα στη συνέχεια.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου, βάσει του πιο πάνω Κανονισμού, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πύλη εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (μέσω της διεύθυνσης https://online.ekdd.gr/instructors ) μέχρι και τις 12 Απριλίου 2020.

Τα μαθήματα και εργαστήρια που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Πρόγραμμα Β’ Ειδικής Φάσης Σπουδών της ΚΣΤ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς «Αλέξανδρος Σβώλος»).

 

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.