Νέα – Ανακοινώσεις

Επιτυχής υποβολή αιτήματος

Υποβάλλατε επιτυχώς αίτημα συμμετοχής στην πρακτική εκπαίδευση σπουδαστών ΕΣΔΔΑ.

Παρακαλούμε αποστείλατε την φόρμα που εκτυπώσατε πριν την τελική υποβολή (σύμφωνα με την πρόσκληση).