Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), θα υλοποιήσει Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης με τίτλο «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών» σε εφαρμογή του νόμου για το επιτελικό κράτος.

Σκοπός του Προγράμματος είναι στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης να προετοιμαστούν κατάλληλα για να διεκδικήσουν τις θέσεις του κλάδου Επιτελικών Στελεχών στις ειδικότητες των Νομοτεχνών, των Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών και των Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής. Για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πάρουν μέρος σε μια εξαιρετικά απαιτητική γραπτή διαδικασία.

Το Πρόγραμμα & η εισαγωγική γραπτή δοκιμασία σχεδιάστηκαν από το ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών με την υποστήριξη και τεχνογνωσία της D.G. REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Expertise France και του γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (Institut Νational du Service Public –INSP, πρώην École National d’ Administration-ΕΝΑ).

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και άλλα στελέχη του δημόσιου τομέα.

Για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση θα πραγματοποιηθεί γραπτή εξ αποστάσεως (online) εξέταση ενώ η επιτήρηση θα γίνεται συνδυάζοντας ανθρώπινη παρουσία και τεχνητή νοημοσύνη (AI) και αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Εφαρμόζεται η μέθοδος της μικτής μάθησης (συνδυασμός δια ζώσης ή εξ αποστάσεως σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης).  Περιλαμβάνει Κοινή Φάση με δύο τμήματα (απόφοιτοι Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι) και Ειδική Φάση με τρία τμήματα ειδικοτήτων (Νομοτεχνών, Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών και Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής. Στο Πρόγραμμα θα διδάξουν Έλληνες ακαδημαϊκοί & εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους, δίνοντας την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν  πολύτιμα εφόδια για τη μετέπειτα νέα σταδιοδρομία τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο Ειδικό Πρόγραμμα και τη διαδικασία συμμετοχής σε αυτό μπορείτε να  βρείτε στη σχετική πρόσκληση του ΕΚΔΔΑ.

Αιτήσεις συμμετοχής έως 14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:58

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Αίτηση Συμμετοχής