Νέα – Ανακοινώσεις

Επιλογή – Αίτηση

Τα προγράμματα επιμόρφωσης (LINK) είναι όλα πιστοποιημένα και υποστηρίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών για τη διοικητική μεταρρύθμιση και την αποκέντρωση, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την υγεία, την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Υλοποιούνται σε δύο επιμορφωτικές περιόδους και σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΕΚΚΔΑ (LINK) τα στελέχη της διοίκησης δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά έως και τέσσερεις αιτήσεις συμμετοχής (LINK) ανά περίοδο. Ηλεκτρονικά διενεργούνται όλες οι υπηρεσίες επιμόρφωσης (LINK) διασφαλίζοντας την αξιόπιστη συμμετοχή και τη διαφανή πρόσβαση σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το εκπαιδευτικό υλικό (LINK) των προγραμμάτων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με τα προγράμματα επιμόρφωσης:

  • στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση inep@ekdd.gr
  • επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 213 1306 312 & 213 1306 432

αναζητήστε το στελεχικό δυναμικό του ΙΝΕΠ και του ΠΙΝΕΠ