Νέα – Ανακοινώσεις

News Letter

Από το έτος 2005 εκδίδεται ενημερωτικό έντυπο (newsletter), όπου εξειδικεύονται οι δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσει και υλοποιεί το ΕΚΔΔΑ. Η έκδοση, με τίτλο «Ενημέρωση ΕΚΔΔΑ», είναι περιοδική και διανέμεται ηλεκτρονικά στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, καθώς και σε άλλους ενδιαφερόμενους. Μέσω του δικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν εγγραφής συνδρομητών. Την έκδοση επιμελείται το Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.