Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

Επίσκεψη Εργασίας στο Παρίσι και στο Στρασβούργο στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υλοποίηση Μετασχηματιστικής Αλλαγής του ΕΚΔΔΑ», με την τεχνική υποστήριξη της Expertise France

ΕΚΔΔΑ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ” Υλοποίηση Μετασχηματιστικής Αλλαγής του ΕΚΔΔΑ “), με την τεχνική υποστήριξη της Expertise France και την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετικά εποικοδομητική συνεργατική επίσκεψη εργασίας στο Παρίσι και το Στρασβούργο από τη Δευτέρα 1 Απριλίου έως και την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024.

Η επίσκεψη, η οποία διοργανώθηκε σε στενή συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Εθνικής Δημόσιας Διοίκησης (INSP) – πρώην Εθνική Σχολή Διοίκησης (ENA) – είχε ως βασικό στόχο την ενημέρωση και την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τις πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης που υλοποιούνται στο INSP.  Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικές συναντήσεις ενημέρωσης στο Γαλλικό Ινστιτούτο Εθνικής Δημόσιας Διοίκησης (INSP), και στις δύο έδρες του – στο Παρίσι και στο Στρασβούργο, στη  Διυπουργική Αντιπροσωπεία Ανώτατης Διοίκησης του Κράτους (DIESE), στο Διυπουργικό Τμήμα Μετασχηματισμού του Δημοσίου (DIPT) και στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοσίων Υπηρεσιών (DGAFP) .

Η επίσκεψη εστίασε σε τρεις βασικούς άξονες: την ενημέρωση για τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες του INSP, την ανταλλαγή απόψεων για βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν από το ΕΚΔΔΑ και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΚΔΔΑ, Υπουργείου Εσωτερικών και των γαλλικών ομολόγων τους για τη διασφάλιση της συνεχιζόμενης στήριξης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού και μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων, οι συμμετέχοντες της αποστολής είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με κορυφαίους αξιωματούχους του INSP και των άλλων φορέων, σχετικά με ζητήματα που αφορούν στον τομέα διεθνών σχέσεων του INSP, την πρόοδο και τις προκλήσεις της εισαγωγικής εκπαίδευσης των φορέα, το καθεστώς των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, την ενίσχυση των δεσμών του Ινστιτούτου με την έρευνα και την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης, τη σταδιοδρομία των αποφοίτων, το σύστημα προσλήψεων του ανώτερου διοικητικού προσωπικού, το μετασχηματισμό του Δημοσίου και το νευραλγικό τομέα της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση.

Η αποστολή αποτελείτο από τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, κ. Βασίλειο Έξαρχο, το Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), κ. Αθανάσιο Ράπτη, το Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), κ. Στέφανο Πολυμενόπουλο, τη Σύμβουλο της Υπουργού Εσωτερικών, κα Μαρία Νιάρη, τη Σύμβουλο της Υφυπουργού Εσωτερικών, κα Φαίη Γιάνναρου, τη Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης, κα Ελένη Ντζαφέρη, τον Ειδικό Σύμβουλο της Expertise France, κ. Φώτη Μπενέκο και την Επικεφαλής της Expertise France στην Ελλάδα, κα Δήμητρα Ιωάννου.