Συνεργασίες, ΕΚΔΔΑ

Επίσκεψη Διευθυντή Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ) στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011, ο Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ), κ. Bernard Boucault και ο Διευθυντής Ερευνών της ΕΝΑ, κ. Fabrice Larat, πραγματοποίησαν επίσκεψη εργασίας στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στα πλαίσια της επικείμενης συνεργασίας των δύο φορέων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε καίρια ζητήματα που απασχολούν την ελληνική και γαλλική Δημόσια Διοίκηση. Τους κ.κ. Βoucault και Larat υποδέχτηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΚΔΔΑ, κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), κ. Νικόλαος Μπελιάς, ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού έργου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), κ. Ιωάννης Ψυχάρης, η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κα Νάγια Βρεττάκου, και η Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας του ΙΝ.ΕΠ., κα Χρύσα Κασίμη. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Αργύρης Πασσάς, και ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Καθ. Θεόδωρος Τσέκος. Οι συζητήσεις της συνάντησης εργασίας περιστράφηκαν γύρω από τις προτεραιότητες, τους προσανατολισμούς των δύο φορέων, καθώς και γύρω από τη επικείμενη συνεργασία των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με την ΕΝΑ σε θέματα Δημόσιων Προμηθειών, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Διευθυντής Ερευνών της ΕΝΑ παρουσίασε τη συνεργασία του φορέα του με τα γαλλικά και ξένα Πανεπιστήμια για την παροχή μεταπτυχιακού διπλώματος. Επίσης, συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας των δύο φορέων για την από κοινού συμμετοχή σε έργα διοικητικής ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης ομόλογων φορέων σε χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων.