Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ

Εμβάθυνση Συνεργασίας μεταξύ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και École Nationale d’ Administration (ΕΝΑ)

ΕΚΔΔΑ

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο της πολιτικής εξωστρέφειας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με φορείς του εξωτερικού, προχωρεί σε ενδυνάμωση της συνεργασίας του με την γαλλική École National d’ Administration (ΕΝΑ), προετοιμάζοντας επίσκεψη 10μελούς αντιπροσωπείας σπουδαστών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. στην γαλλική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ).

Για το λόγο αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική επίσκεψη υψηλής εκπροσώπησης του ΥΠΕΣ και της διοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Η ελληνική αποστολή είχε την ευκαιρία να συνδιαμορφώσει με τους ειδικούς επιστήμονες της ΕΝΑ, ένα συνεκτικό πρόγραμμα μελέτης που θα απευθύνεται σε δέκα (10) σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., οι οποίοι αναμένεται να επιλεγούν βάσει βαθμολογικής κατάταξης και θα περιλαμβάνει  επιμόρφωση,  επισκέψεις – μελέτης σε φορείς της γαλλικής δημόσιας διοίκησης και συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο της επίσκεψης- μελέτης, οι σπουδαστές  θα επιχειρήσουν να ανασχεδιάσουν διαδικασίες και να προτείνουν καινοτόμες εφαρμογές σε τομείς που χειρίστηκαν κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, η Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, συνομίλησε με τον Διευθυντή της ΕΝΑ, κ. Frédéric Guthman, με αντικείμενο τον προγραμματισμό νέων δράσεων υλοποίησης του μνημονίου συνεργασίας των δύο φορέων που υπογράφηκε το προηγούμενο καλοκαίρι στην Αθήνα.

Επιπλέον, η ελληνική αποστολή πραγματοποίησε επίσκεψη στο γαλλικό Υπουργείο Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα,  όπου  διερευνήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας σε θέματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Οι έλληνες αξιωματούχοι, επισκέφτηκαν φορείς της γαλλικής δημόσιας διοίκησης με εξειδίκευση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό (Interministerial Directorate for Public Transformation DITP & Interministerial Directorate for Digitalization – DINUM).