Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ – ΚΕΔΕ: Ειδικό πλαίσιο εκπαίδευσης για τους αιρετούς και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΕΚΔΔΑ

Για πρώτη φορά εκπαίδευση για τα αιρετά στελέχη των ΟΤΑ πραγματοποίησε το ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου. Τις εργασίες της εκδήλωσης χαιρέτισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Στέλιος Πέτσας, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και Δήμαρχος Τρικκαίων, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, και η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη.

Στον χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Πέτσας επικεντρώθηκε στις ευρείες αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην αδήριτη ανάγκη αυτές να υποστηριχθούν από κατάλληλα προετοιμασμένους αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να λαμβάνουν αποφάσεις που αγγίζουν τις περισσότερες, αν όχι όλες, πτυχές της ζωής των πολιτών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός εστίασε στην ανάγκη για εκπαίδευση των αιρετών σε θέματα που θα στηρίξουν περαιτέρω την αυτοδιοίκηση, ιδίως όσον αφορά στα χρηματοδοτικά εργαλεία που οι αιρετοί οφείλουν να αξιοποιήσουν για τον εμπλουτισμό των παρεμβάσεών τους και τη συνολικότερη τοπική ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος Παπαστεργίου, μεταξύ άλλων, κατά την ομιλία του υπογράμμισε ότι «η σύγχρονη και ισχυρή Αυτοδιοίκηση θέλει και σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων που έχει μπροστά της και για τον λόγο αυτό θεωρούμε πως τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, αιρετοί και υπάλληλοι ΟΤΑ, θα πρέπει να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Αυτό ακριβώς πρόκειται να κάνουμε με τα στοχευμένα επιμορφωτικά προγράμματα που εγκαινιάζουμε σήμερα, για πρώτη φορά μαζί με το ΕΚΔΔΑ, που έχει αναλάβει την υλοποίησή τους».

Η Πρόεδρος Δραμαλιώτη χαιρέτισε τις εργασίες της ημερίδας αναφερόμενη στο εκπαιδευτικό έργο του ΕΚΔΔΑ με όχημα τις δράσεις και τις συνέργειες του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης και με έμφαση στην ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των αιρετών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ. Τέλος, η Πρόεδρος Δραμαλιώτη ανακοίνωσε ότι στις αρχές του νέου έτους θα ξεκινήσει πιλοτικός κύκλος εκπαίδευσης που θα καλύψει τις ανάγκες των αιρετών εκπροσώπων όλης της χώρας και υπογράμμισε τον καινοτόμο χαρακτήρα του προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει εκπαίδευση σε κρίσιμες θεματικές, όπως το σύστημα διοίκησης και διακυβέρνησης του Δήμου, η λειτουργία των συλλογικών οργάνων, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και προγραμματισμός του έργου του Δήμου και η διαδικασία ένταξης του Δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και η χρηματοδότηση έργων και δράσεων, αλλά και εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η ομαδικότητα, η δυνατότητα καλής συνεργασίας και η αποτελεσματική συγκρότηση τοπικών ομάδων, η ικανότητα διοίκησης και η ηγεσία, η καλή επικοινωνία και συνεννόηση και η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων στον Δήμο.

Στην ημερίδα συμμετείχαν με ομιλίες τους Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς κομβικών Υπουργείων, υψηλόβαθμοι υπηρεσιακοί παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, ως εξής: οι κ.κ. Δημήτρης Καφαντάρης και Γιάννης Καραγιάννης, Γενικός Γραμματέας και Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ αντίστοιχα, ο κ. Στέφανος Πολυμενόπουλος, Διευθυντής Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, ο κ. Μιχαήλ Σταυριανουδάκης, Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Απόστολος Χριστοδουλάκης, Διευθυντής του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής κου Αθανασίου Πετραλιά από το Υπουργείο Οικονομικών, η κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη, Γενική Γραμματέας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Δημήτριος Μαραβέλιας, Πρόεδρος ΕΕΤΑ, ο κ. Μιχαήλ Χρηστάκης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κλεισθένης” και Γενικός Γραμματέας Δήμου Νέας Σμύρνης, ο κ. Διονύσιος Κοντογιώργης, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Αντώνης Οικονόμου, Διευθυντής Δημόσιου Τομέα για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα από τη MICROSOFT, ο κ. Νικόλαος Λαμπρογεώργος, Senior Αccount Manager Δημόσιου Τομέα της Cisco για την Ελλάδα, η κα Νίκη Δανδόλου, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Γεώργιος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ταμείου Συνοχής, ο κ. Δημοσθένης Βοϊβόντας, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών και, τέλος, οι κυρίες  Αγγελική Μπουρμπούλη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ και Μαρία Γιαννιού, Empowerment & Leadership Coach, Corporate Trainer, Ιδρύτρια του Lead from Within, Συνιδρύτρια της WomenAct.