Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ

Εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

ΕΚΔΔΑ

Με απόλυτη επιτυχία συνεχίζεται η νέα πρωτοβουλία του ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Διαλέξεις Προσωπικοτήτων», που έχει ως στόχο τη διαρκή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού του προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Αθανάσιος Ράντος πραγματοποίησε εισήγηση με θέμα «Συμμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης στις αποφάσεις του ΣτΕ» μέσω τηλεδιάσκεψης, στους σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ. Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι η ενίσχυση των γνώσεων των σπουδαστών σε ζητήματα διοικητικής συμμόρφωσης στις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Τη συζήτηση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κ. Διονύσης Κυριακόπουλος,  ο οποίος, αφού ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του ΣτΕ για την άμεση ανταπόκρισή του στην πρόσκληση του ΕΚΔΔΑ, σημείωσε ότι η πλήρης συμμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης στις ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις αποτελεί  κομβικό σημείο για την εμπέδωση του κράτους δικαίου και την πραγμάτωση της αρχής της νομιμότητας.

Ο Πρόεδρος του ΣτΕ στην εισήγησή του, επισήμανε ότι η αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί κοινό στόχο τόσο της Δημόσιας Διοίκησης όσο και της Δικαιοσύνης και ανέπτυξε το συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο της συμμόρφωσης της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις και ειδικότερα τις δυνατότητες που παρέχονται στον πολίτη στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Ο Πρόεδρος του ΣτΕ  κάλεσε, επίσης,  τους σπουδαστές ως νέα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης να προσπαθήσουν να καταπολεμήσουν τις διοικητικές δυσλειτουργίες, την αδράνεια και την ευθυνοφοβία που αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για  τη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις.

Στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους σπουδαστές της Σχολής  και στελέχη  του ΕΚΔΔΑ στις οποίες στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο του δικαστή ως ερμηνευτή του νόμου αλλά και του δημοσίου λειτουργού ως εφαρμοστή του.