Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Διοργάνωση σειράς Επιμορφωτικών Ημερίδων

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών διοργανώνει, σειρά επιμορφωτικών ημερίδων με τίτλο:

«Αξιολόγηση Προσωπικού  του Δημόσιου Τομέα:
Νέες Λειτουργικότητες της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Αξιολόγησης»

Οι επιμορφωτικές ημερίδες θα διεξαχθούν με τη διαδικασία της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Δευτέρα 22/03/2021 από 09:00 έως 15:00,

Τρίτη 23/03/2021 από 09:00 έως 15:00,

Τετάρτη 24/03/2021 από 09:00 έως 15:00,

Δευτέρα 29/03/2021 από 09:00 έως 15:00 και

Τρίτη 30/03/2021 από 09:00 έως 15:00.

Σκοπός των επιμορφωτικών ημερίδων είναι η απόκτηση από τους επιμορφωνόμενους των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων στη διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης προσωπικού, με έμφαση στις νέες λειτουργικότητές της, η οποία εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Ομάδα – Στόχος: Οι επιμορφωτικές ημερίδες απευθύνονται σε υπαλλήλους των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού που ασκούν καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση της αξιολόγησης του προσωπικού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4369/2016 (Α’ 33), δηλαδή υπάλληλοι στους οποίους έχει ανατεθεί ο ρόλος του «Διαχειριστή Αξιολόγησης Προσωπικού» καθώς και ο ρόλος του «Γραμματέα ΕΕΑ» στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους ειδικούς στόχους της επιμορφωτικής δράσης και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να  βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

** Κατά την έναρξη της πρώτης επιμορφωτικής ημερίδας (22/03/2021), ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης και η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη θα απευθύνουν χαιρετισμό.

Τις εργασίες των επιμορφωτικών ημερίδων θα ανοίξει ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος.

Η έναρξη θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του διαδικτύου (www.ekdd.gr)

Αφήστε μια απάντηση