Συνεργασίες, ΕΚΔΔΑ

Διεθνείς Συνεργασίες

Το ΕΚΔΔΑ έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με ομόλογους φορείς, ενώ συμμετέχει ενεργά σε διεθνή φόρα και συναντήσεις. Επίσης, συμμετέχει σε προγράμματα του ΟΗΕ και του ΟΟΣΑ, σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, καθώς και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχολών και Ινστιτούτων Δημόσιας Διοίκησης (IASIA), της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημόσιας Διοίκησης (EGPA), ενώ συμμετέχει και στο Δίκτυο Διευθυντών Σχολών και Ινστιτούτων Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DISPA).
Ταυτόχρονα υλοποιεί, στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, επιμορφωτικές δράσεις μεταφοράς διεθνούς τεχνογνωσίας για την υποστήριξη της διοικητικής μεταρρύθμισης, ενώ οργανώνει καινοτόμα προγράμματα σε βέλτιστες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί είτε από φορείς δημόσιας διοίκησης χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα. Επιπλέον, έχει εκπονήσει τη μελέτη αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ έχει αναλάβει, μέσω προγραμματικής συμφωνίας, την υποστήριξη της προετοιμασίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έχει οργανώσει στην Αθήνα δύο θεματικά συνέδρια, το 2011 με τη συνεργασία της ΕΝΑ, και το 2008 με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων δημόσιας διοίκησης.

  • Οκτώβριος 2013: Συμμετοχή στη συνάντηση Διευθυντών Σχολών και Ινστιτούτων Δημόσιας
  • Οκτώβριος 2013: Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Μπαγκλαντές
  • Ιούλιος 2011: Επίσκεψη Διευθυντή Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ) στο ΕΚΔΔΑ
  • Ιούλιος 2011: Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Βιετνάμ στο ΕΚΔΔΑ
  • Μάιος 2011: Συμμετοχή στη συνάντηση Διευθυντών Σχολών και Ινστιτούτων Δημόσιας Διοίκησης