Καλώς ήλθατε στην Ιστοσελίδα του Έργου  "Εκπαίδευση της Δημόσιας Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. ".

Το έργο σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης της Ελλάδος σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.

2011 Ανάπτυξη Ε.Κ.Δ.Δ.Α. All rights reserved.
Αρχική                Επιχειρησιακό Σχέδιο                             Έργο                             Ομάδα Έργου                               Εκπαιδευτικό Υλικό           Ο.Π.Σ.
Στο Δικτυακό τόπο αυτό μπορείτε να βρείτε στοιχεία σχετικά με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Έργου, το βαθμό προόδου του Έργου και την αποτίμηση του έργου, όταν αυτό θα έχει ολοκληρωθεί.


<<  Επικοινωνία


<<    Ιστοσελίδα
Κυπριακής Προεδρίας
Γλώσσες