Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ, Δεύτερο Στάδιο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 28ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΣΔΔΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΔΔΑ

Ανακοινώνεται στους υποψηφίους του 28ου Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ότι οι εξετάσεις του δεύτερου σταδίου θα διεξαχθούν από τις 17 έως και τις 30 Ιανουαρίου 2022 στις αίθουσες διδασκαλίας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΔΔΑ), Πειραιώς 211, Ταύρος.

Πληροφορίες σχετικά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, την Αναλυτική Κατανομή των υποψηφίων και τις Οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού, θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΚΕΕ

Αναλυτική Κατανομή των Υποψηφίων