Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημέρωση για νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης του ΕΚΔΔΑ «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»

ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), λαμβάνοντας υπόψη νεότερες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης του ΕΚΔΔΑ «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών», και ειδικότερα σχετικά με την προϋπόθεση συμμετοχής υπαλλήλων φορέων που εξαιρούνται με διατάξεις προσωρινής ισχύος από το ΕΣΚ, το γεγονός ότι βρίσκεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχέδιο νόμου του ΥΠ.ΕΣ. το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στον κλάδο Επιτελικών Στελεχών, καθώς και το μεγάλο ενδιαφέρον για το Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών», δίνει τη δυνατότητα εκ νέου υποβολής αίτησης συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα από τη Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 στις 23:59.
Επισημαίνεται ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δεν χρειάζεται να την επαναλάβουν.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

  1. Η γραπτή δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17/12/2022 σε ώρα που θα ανακοινωθεί.
  2. Θα προηγηθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και η δοκιμή του περιβάλλοντος εξετάσεων (demo) σε ημερομηνία και ώρα για τις οποίες θα ενημερωθείτε σύντομα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  3. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εξέτασης, μόνο οι εισακτέοι υποψήφιοι πρέπει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα εισακτέων να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  epitelika@ekdd.gr, τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται στις σελ. 5 και 6 της σχετικής εγκυκλίου μας.
  4. Ειδικότερα, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης αγγλικών μέχρι 10/11/2022, ενώ μόνο οι εισακτέοι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Καθώς η έκδοση του τελευταίου ενδέχεται να καθυστερήσει, συνιστούμε την άμεση αίτηση αυτού.
  5. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης στον κλάδο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος αναφέρονται στη σχετική ΥΑ.
  6. Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις – απαντήσεις για το Πρόγραμμα δείτε εδώ.

Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ

 

Παρασκευή Δραμαλιώτη